Seçiniz

Öğrenim Durumu


Başvurulan Pozisyon


“ Bu iş başvuru formunda verdiğim kişisel verilerimin, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Kiğılı Giyim Tic. A.Ş. tarafından işlenmesine (İş başvurum olumsuz sonuçlansa dahi verilerimin Kiğılı veri tabanında saklanmasına , ileride çıkması muhtemel pozisyonlar için kullanılmasına, İnsan Kaynakları istatistikleri ve değerlendirmeleri için kullanılmasına, vermiş olduğum referanslardan bir ya da birkaçından bilgi alınmasına, gerek görüldüğü müddetçe muhafaza edilmesine ve bu iş başvuru formunun doldurulma amacına uygun olmak, sayılanlarla sınırlı olmak üzere her türlü işleme tabi tutulmasına) kişisel verilerin imha edilmesi prosedürü kapsamında Kiğılı tarafından kullanım amacına uygun muhafaza süresinin bitiminde silinmesine, anonim hale getirilmesine, yok edilmesine onay veriyorum. İşbu form kapsamında vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, başvuru sürecini ve/veya başvurumun kabul edilmesi neticesinde iş ilişkisini etkileyecek şekilde yanıltıcı ve/veya yanlış yönlendirici olmadığını, vermiş olduğum bilgilerin yanlış, eksik, yanıltıcı ve benzeri nitelikte olduğunun anlaşılması halinde, işveren yönünden İş Kanunu 24/II-a: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması hükmü kapsamında haklı nedenle fesih ve tazminat hakkı doğacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.”