Hvis dette er noe styret skal følge opp, vær snill å fyll ut så mye detaljer om saken som mulig.

Involverer henvendelsen en annen beboer?