Inschrijving BWP Vleteren 2023

dd/mm/jaar

De inschrijving wordt pas geregistreerd na de overschrijving van de som van 30€ per deelnemend 2 en 3-jarig paard of 25€ voor een jaarling, een BWP paard krijgt 5 € korting (=25 € of 20€ voor een jaarling) op rekening van het BWP Gewest Vleteren BE61 7383 2314 5317.  
Graag de naam van het paard in de mededeling vermelden.