Dozwolone jest od 0,1 EUR do 2500 EUR, ale zalecamy 100 EUR.

*jeśli jest więcej niż jeden udziałowiec należy wypełnić drugi formularz

np.: 100% lub 50% - w zależności ilu wspólników będzie w spółce